:: o szkole

[home]
historia
nauczyciele
gospodarstwo
internat
pracownie komputerowe
adres

:: rekrutacja

rekrutacja 2004/2005

:: typy szkół

licea profilowane
technika
szkoły zawodowe

:: galeria

zdjęcia

:: nowa matura

abc nowej matury
część ustna
część pisemna

:: plan lekcji

plan lekcji

Nowa Matura

Przedmioty dla części ustnej
Przedmioty obowiązkowe i dodatkowe dla części ustnej
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE:
1. Język polski - zdawany na jednym poziomie określonym w standardach egzaminacyjnych
2. Język obcy nowożytny zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym określonym w standardach egzaminacyjnych wybrany spośród następujących:
" język angielski
" język francuski
" język hiszpański
" język niemiecki
" język portugalski
" język rosyjski
" język słowacki
" język szwedzki
" język włoski
3. Język obcy nowożytny dla absolwentów klas dwujęzycznych z danym językiem jako wykładowym, zdawany na jednym poziomie określonym w standardach egzaminacyjnych:
" język angielski
" język francuski
" język hiszpański
" język niemiecki
4. Język mniejszości narodowej dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości, zdawany na jednym poziomie określonym w standardach egzaminacyjnych:
" język białoruski
" język litewski
" język niemiecki
" język ukraiński.
PRZEDMIOTY DODATKOWE:
1. Język obcy nowożytny - inny niż obowiązkowy - zdawany na poziomie rozszerzonym określonym w standardach egzaminacyjnych
2. Język grupy etnicznej (w 2005r. język kaszubski) - zdawany na jednym poziomie określonym w standardach egzaminacyjnych.

::strony klas

klasa 2ALZI

::bramki sms

Era Idea Plus

::linki

www.menis.gov.pl
www.szkola.net
google.pl
rozkład PKP
gry online
miniclip
razdwatrzy
shockwave.com
kurnik.pl

::forum

forum