:: o szkole

[home]
historia
nauczyciele
gospodarstwo
internat
pracownie komputerowe
adres

:: rekrutacja

rekrutacja 2004/2005

:: typy szkół

licea profilowane
technika
szkoły zawodowe

:: galeria

zdjęcia

:: nowa matura

abc nowej matury
część ustna
część pisemna

:: plan lekcji

plan lekcji

Nowa Matura

Przedmioty dla części pisemnej
Przedmioty obowiązkowe i dodatkowe dla części pisemnej
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
(zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym)
1. Język polski
2. Język obcy nowożytny (ten sam, który został wybrany jako obowiązkowy w części ustnej)
3. Język obcy nowożytny dla absolwentów klas dwujęzycznych z danym językiem jako wykładowym (ten sam, co wybrany w części ustnej)
4. Język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości
5. Jeden przedmiot wybrany spośród następujących:
" biologia
" chemia
" fizyka i astronomia
" geografia
" historia
" historia muzyki
" historia sztuki
" matematyka
" wiedza o społeczeństwie
" wiedza o tańcu
PRZEDMIOTY DODATKOWE
(zdawane na poziomie rozszerzonym)
Jeden, dwa lub trzy przedmioty wybrane (jeżeli nie były zdawane jako przedmiot wybrany obowiązkowy) spośród następujących:
" biologia
" chemia
" fizyka i astronomia
" geografia
" historia
" historia muzyki
" historia sztuki
" informatyka
" język grecki klasyczny i kultura antyczna
" język łaciński i kultura antyczna
" język obcy nowożytny (ten sam, który został wybrany jako dodatkowy w części ustnej)
" język grupy etnicznej
" matematyka
" wiedza o społeczeństwie
" wiedza o tańcu

::strony klas

klasa 2ALZI

::bramki sms

Era Idea Plus

::linki

www.menis.gov.pl
www.szkola.net
google.pl
rozkład PKP
gry online
miniclip
razdwatrzy
shockwave.com
kurnik.pl

::forum

forum