:: o szkole

[home]
historia
nauczyciele
gospodarstwo
internat
pracownie komputerowe
adres

:: rekrutacja

rekrutacja 2005/2006

:: typy szkół

licea profilowane
technika
szkoły zawodowe

:: galeria

zdjęcia

:: nowa matura

abc nowej matury
część ustna
część pisemna

:: plan lekcji

plan lekcji

Rekrutacja


Ulotkę dla gimnazjalistów można pobrać tutaj (format jpg): strona1 strona2


ZASADY PRZYJMOWANIA

Przyjęcie do naszej szkoły uzależnione jest od wyników uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym oraz ocen z wybranych przedmiotów na świadectwie.
Do wszystkich typów szkół brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz wybranego przedmiotu dla danego typu szkoły:
-Liceum o profilu Zarządzanie Informacją - informatyka
-Liceum o profilu Ekonomiczno-Administracyjnym - wiedza o społeczeństwie
-Liceum o profilu Rolniczo-Spożywczym - biologia
-Technikum Architektury Krajobrazu - biologia
-Technikum Agrobiznesu - geografia
-Technikum Ogrodnicze o specjalizacji agroturystyka - biologia
-Technikum Mechanizacji Rolnictwa - technika
-Zasadnicza Szkoła Zawodowa - technika
-Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza - technika
-Zasadnicza Szkoła Zawodowa (klasa wielozawodowa) - technika
Kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów:
-100 punktów za egzamin gimnazjalny
-60 punktów za oceny z 4 przedmiotów
-40 punktów za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie (ikończenie gimnazjum z wyróżnieniem, olimpiady i konkursy, osiągnięcia sportowe i artystyczne, ocena zachowania)
Przyjęci będą kandydaci, którzy otrzymają największą ilość punktów, aż do wyczerpania miejsc dla danego typu szkoły.
Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani będą do szkoły niezależnie od innych kryteriów.
Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są tutaj>>

WYMAGANE DOKUMENTY

-podanie (formularz dostępny w sekretariacie oraz tutaj>>)
-2 zdjęcia
-zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (technikum ogrodnicze o specjaliacji agroturystyka, technikum mechanizacji rolnictwa, szkoły zawodowe)
-po zakończeniu roku szkolnego - świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dokumenty należy złożyć do 17 czerwca 2005r.)

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ

od 30 maja do 27 czerwca 2005 roku

::strony klas

klasa 3ALZI

::bramki sms

Era Idea Plus

::linki

www.menis.gov.pl
www.szkola.net
google.pl
rozkład PKP
gry online
miniclip
razdwatrzy
shockwave.com
kurnik.pl

::forum

forum